Lidé

doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

vedoucí ateliéru Salzmann

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta