Lidé

doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

vedoucí ateliéru Salzmann

vStudium krajinářské architektury absolvovala v roce 1982 na Corvinus University v Budapešti, Ph.D. titul získala v roce 2008 na SPU v Nitře, habilitaci na téma Úvahy o krajině obhájila  v roce 2022 na FA ČVUT v Praze.  Působí jako pedagog oboru Krajinářská architektura na FA ČVUT v Praze a vede Atelier Salzmann velkých krajinářských měřítek. Společně se studenty otevírá témata revitalizace krajiny Sudet, kulturní krajiny a koncepci krajiny v územním plánování. Pracuje jako autorizovaný krajinářský architekt ČKA. Ve své praxi se věnuje komplexnímu krajinnému plánování a propagaci zelené infrastruktury v České republice. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová