S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Regionální studie Brandýsko

Branislav Kožej, Ivan Kašík

Anotace

Regionálna štúdia Brandýska sleduje súčasný stav rozvoja severovýchodného susedstva Prahy a snaží sa odpovedať na otázky budúceho rozvoja sídel v regióne z hľadiska občianskej vybavenosti, priestorových prepojení jednotlivých sídel, ich spájania a spádovania, ako aj využitia krajiny pre krátkodobú a dlhodobú rekreáciu a využitia kvalitnej poľnohospodárskej pôdy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.