Závěrečné práce

Sporthotel Plešivec

Bc. Adam Bruthans

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu bylo navrhnout objekt sportovně rekreačního horského hotelu na vrcholu Plešivec v Krušných horách. Jedná se o hotel s vyhlídkou na místě původního hotelu, který by svým objemem a kapacitou v budoucnosti nedostačoval. Budova je navržena tak, aby pro většinu svého provozu využívala obnovitelné zdroje energie a byla co nejvíce šetrná ke svému okolí. Převažující klientelou hotelu by měli být lidé orientovaní na zimní sporty (sjezdové lyžování, snowboarding, běžecké lyžování), ale i letní sporty (turistika, cykloturistika). Konceptem projektu je doplnit chybějící ubytovací kapacity v okolí Plešivce v souvislosti s budováním nového lyžařského areálu Plešivec. Hotel by měl zabezpečit veškeré potřeby klientů podle současných trendů. Objekt je vybaven i příslušnými službami, jako jsou restaurace, konferenční prostory, wellness, fitness a technickým a provozním zázemím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.