S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Sídla moci

Vojtěch Klapač

Anotace

"Sídla moci" je práce zaměřená na popis stávající budovy Parlamentu České republiky jako nejdůležitější budovy veřejné správy v zemi. Parlament je zde popsán z hlediska systému, historie, topologie, typologie a morfologie, včetně porovnání se situacemi příbuzných budov ostatních demokratických států EU.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.