Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Sídla moci

Vojtěch Klapač

Anotace

"Sídla moci" je práce zaměřená na popis stávající budovy Parlamentu České republiky jako nejdůležitější budovy veřejné správy v zemi. Parlament je zde popsán z hlediska systému, historie, topologie, typologie a morfologie, včetně porovnání se situacemi příbuzných budov ostatních demokratických států EU.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký