Výstava ateliérových prací

Sídla moci

Vojtěch Klapač

Anotace

"Sídla moci" je práce zaměřená na popis stávající budovy Parlamentu České republiky jako nejdůležitější budovy veřejné správy v zemi. Parlament je zde popsán z hlediska systému, historie, topologie, typologie a morfologie, včetně porovnání se situacemi příbuzných budov ostatních demokratických států EU.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký