S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Knihovny

Lucie Bartoňová

Anotace

Práce se zabývá historickým a architektonickým průzkumem knihoven, jejich historií a vývojem, který vedl k současné podobě těchto institucí. Od hliněných tabulek se dostaneme až ke knihovnám bez knih a kulturnímu centru. Nicméně, vývoj knihoven úzce souvisí i s vývojem podoby informací, o kterých se dočtete v úvodu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.