Výstava ateliérových prací

Knihovny

Lucie Bartoňová

Anotace

Práce se zabývá historickým a architektonickým průzkumem knihoven, jejich historií a vývojem, který vedl k současné podobě těchto institucí. Od hliněných tabulek se dostaneme až ke knihovnám bez knih a kulturnímu centru. Nicméně, vývoj knihoven úzce souvisí i s vývojem podoby informací, o kterých se dočtete v úvodu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký