Výstava ateliérových prací

Anotace

Práce se zabývá historickým a architektonickým průzkumem knihoven, jejich historií a vývojem, který vedl k současné podobě těchto institucí. Od hliněných tabulek se dostaneme až ke knihovnám bez knih a kulturnímu centru. Nicméně, vývoj knihoven úzce souvisí i s vývojem podoby informací, o kterých se dočtete v úvodu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.