Výstava ateliérových prací

Hostel ve stodole, Přepeře na Turnovsku

Ing. Bc. Dita Šulcová

Anotace

Cílem projektu bylo najít využití pro unikátně zachovalý roubený statek v Přepeřích na Turnovsku. Návrh byl veden snahou minimalizovat radikální stavení zásahy. Přilehlá stodola je přebudována na hostel, jehož cílovou skupinou jsou vodáci z řeky protékající za statkem a skupinky zabývající se jógou a meditacemi. Stavební úpravy spočívají ve vložení modulárních jednotek s koupelnami v rastru původních sloupů. Nová fasáda je osazena velkoryse prosklenými okny, které jsou zastíněny posuvnými laťovými stěnami tak, aby zvenku byl zachován ráz původní stodoly. U statku je dispoziční řešení prakticky nezměněno a je využíván jako společné prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler