S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Hostel ve stodole, Přepeře na Turnovsku

Dita Šulcová

Anotace

Cílem projektu bylo najít využití pro unikátně zachovalý roubený statek v Přepeřích na Turnovsku. Návrh byl veden snahou minimalizovat radikální stavení zásahy. Přilehlá stodola je přebudována na hostel, jehož cílovou skupinou jsou vodáci z řeky protékající za statkem a skupinky zabývající se jógou a meditacemi. Stavební úpravy spočívají ve vložení modulárních jednotek s koupelnami v rastru původních sloupů. Nová fasáda je osazena velkoryse prosklenými okny, které jsou zastíněny posuvnými laťovými stěnami tak, aby zvenku byl zachován ráz původní stodoly. U statku je dispoziční řešení prakticky nezměněno a je využíván jako společné prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.