S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Turnov - Koňský trh

Nikola Hanečáková

Anotace

Mesto Turnov je situované severovýchodne od Prahy, v Libereckom kraji. Riešené územie sa nachádza v oblasti Koňského trhu pri toku rieky Jizera. Táto lokalita predstavuje veľký potenciál k vytvoreniu a oživeniu verejného priestoru a okolitej zástavby, ktorý by podčiarkoval charakter mesta. Hlavným konceptom tohto návrhu bolo vytvorenie hodnotných priestorov prepojených prírodnými prvkami v okolí Jizery. Navrhnuté priestory by mali poskytovať možnosť odpočinku, kultúrneho a športového vyžitia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.