Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Revitalizace žateckého pivovaru

Bc. Vojtěch Feigl

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá transformací a revitalizací areálu Žateckého pivovaru. Ten se nachází v samotném historickém jádru města. Toto území je výjimečné svou polohou, charakterem i sousedstvím. Řešení nového dopravního napojení pivovaru, eliminuje nákladní dopravu v historickém jádru města a umožňuje částečné zpřístupnění stávajícího areálu veřejnosti. Návrh vytváří prostory pro veřejné i soukromé aktivity, rekreaci i každodennost. Taktéž zvyšuje prostupnost a kvalitu veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.