Ateliéry

Ateliér Sitta

Snažíme se o stírání umělých hranic mezi jednotlivými disciplinami jako architektura, krajinářská architektura, enviromentální umění, scénografie a další. Hledáme definici kooperativní ekologie. Udržitelností rozumíme i udržitelnost sociální. Mezinárodní soutěže považujeme za důležitou část debaty o charakteru a náplni veřejného prostoru a prostředí pro život vůbec.

Studenti jsou podporováni v hledání inovativních a experimentálních přístupů a využívání současných technologií. Důraz je na individuální přístup k grafickým a verbálním prezentacím. Součástí ateliéru jsou pravidelně i návštěvy zahraničních a domácích kritiků a specialistů. K atmosféře ateliéru přispívá i smysl pro humor a společný pobyt v Kruhu u Jilemnice. 

Zadání zimního semestru 2017/2018, JIZVA, revitalizace kamenolomu Požáry v Praze-Řeporyjích. Otevřená rána v lůně přírody způsobená lidskou aktivitou: zacelit, nechat vytvořit spontánní přírodní callus, nebo akceptovat nevyhnutelný růst města? Zadání vyžadovalo nalezení urbanisticky, kulturně i ekologicky vhodného programu a formy. Průběžná práce s fyzickými plastickými modely a terénními průzkumy pomáhá chápat krajinu jako prostředí, scénu, sochu i architekturu. Natálie Kolihová, bez doteku – vstup do prostoru pozorování řízené sukcese
Natálie Kolihová, bez doteku – místa a trasy po obvodu nepřístupného dna bývalého lomu
Natálie Kolihová, bez doteku – zvlněný terén může tvořit ekologicky hodnotné niky

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková