Výstava ateliérových prací

Hotel a byty v Českém ráji

Bc. Petra Kučerová

Anotace

Pozemek v Turnově se nachází v areálu Koňského trhu. Jedná se o proluku a území s nevyužitým potenciálem. Jeho poloha je sice nedaleko centra města, ale zároveň i v blízkosti nájezdu na rychlostní silnici, což místu v tomto případě pocitově předurčuje trochu okrajovou pozici. Mým cílem bylo v proluce vytvořit atraktivní, příjemné a otevřené místo. Zástavba je tvořena dvěma budovami s šikmými střechami, přičemž ve vyšší z nich je v parteru knihkupectví a ve zbylých třech podlažích byty 3+kk, na každém patře dva. V přízemí nižšího domu expandujícího do dvora funguje restaurace a recepce hotelu, ve dvou vyšších patrech se rozkládá 12 pokojů pro hosty a zázemí hotelu. Před prolukou se nachází autobusová zastávka, kterou jsem integrovala do domu ustoupením parteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa