S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Hotel a byty v Českém ráji

Petra Kučerová

Anotace

Pozemek v Turnově se nachází v areálu Koňského trhu. Jedná se o proluku a území s nevyužitým potenciálem. Jeho poloha je sice nedaleko centra města, ale zároveň i v blízkosti nájezdu na rychlostní silnici, což místu v tomto případě pocitově předurčuje trochu okrajovou pozici. Mým cílem bylo v proluce vytvořit atraktivní, příjemné a otevřené místo. Zástavba je tvořena dvěma budovami s šikmými střechami, přičemž ve vyšší z nich je v parteru knihkupectví a ve zbylých třech podlažích byty 3+kk, na každém patře dva. V přízemí nižšího domu expandujícího do dvora funguje restaurace a recepce hotelu, ve dvou vyšších patrech se rozkládá 12 pokojů pro hosty a zázemí hotelu. Před prolukou se nachází autobusová zastávka, kterou jsem integrovala do domu ustoupením parteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.