Závěrečné práce

Mateřská škola v Olomouci

Bc. Eva Nastoupilová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh mateřské školy v Olomouci v mětské části Nová ulice. Cílem je vytvoření podnětného prostředí pro výchovu a výuku dětí ve vzdělávací instituci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.