Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum pro seniory - Bělčice

Karolína Spálenská

Anotace

Bělčice jsou malým městečkem na jihu Čech. Zadáním bylo navrhnout komunitní centrum pro seniory venkovského charakteru s několika byty. Ve svém projektu navazuji na uspořádání prostorů a budov vesnických hospodářských stavení. Venkovní prostory rozděluji na náměstí, dvůr a zahradu. Náměstí a dvůr od sebe dělí venkovský dům, na který po západní straně pozemku navazuje jednostranný dvorní objekt – chalupa. Do jižní části dvora potom umisťuji stodolu, která stojí v místech stodoly původní a odděluje prostor dvora od prostoru zahrady. Hlavní vstup do objektu představuje průjezd, ze kterého je možné vstoupit do cukrárny a víceúčelového sálu. Obě tyto funkce orientuji do náměstí a díky průjezdu můžou tvořit samostatně fungující jednotku oddělitelnou od zbytku komunitního centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková