Výstava ateliérových prací

Žižkovské vagóny

Dominik Zvelebil, Jakub Kozler

Anotace

Vodopád spojující dvě výškové úrovně jako výzva pro průchod neutěšeným podchodem na Tachovském náměstí. Horní úrovní je bývalá žižkovská jednokolejka revitalizovaná v dnes hojně využívanou cyklostezku, nižší úrovní je podchod zajišťující bezbariérový přístup na vrchní cestu. Každá z úrovní je v našem návrhu reprezentovaná vodní hladinou v plechových kádích, které pojí válec, tvořený tenkými proudy vody. Hranaté hrubé pevné objemy masivních van tak propojujeme kontrastní oblou průzračnou vodní sprchou. Klidná hladina horní kádě u rušné cyklostezky, zurčící sprcha probouzející temný průchod. Cortenový plech jako hlavní materiál navrhovaného vodního prvku doplňuje vjem industriálního charakteru původní železniční tratě, kterou dnes již jen vzdáleně připomíná železniční násyp nebo opěrné stěny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Hana Seho