Výstava ateliérových prací

Sauna "introvert"

Jan Maleček

Anotace

Sauna pro jednoho člověka posazená na konstrukci bývalé strážní věže pohraniční stráže u obce Palič na Chebsku. Věž sloužila k hlídání státní hranice za minulého režimu. Právě věž se stala symbolem železné opony, která v těchto místech procházela. Opona padla, konstrukce zůstala. Ze symbolu represe vytvářím místo pro individuální regeneraci a uvolnění. Objekt je navržen jako dočasná a levná stavba do doby, než se věž ve značně zchátralém stavu zrekonstruuje a dojde k její přestavbě na památník obětem železné opony. Kvůli špatnému technickému stavu konstrukce věže je sauna navržena jako co nejlehčí. Konstrukce je z dřevěných hranolů obalených polykarbonátovou fasádou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov