S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Sauna "introvert"

Jan Maleček

Anotace

Sauna pro jednoho člověka posazená na konstrukci bývalé strážní věže pohraniční stráže u obce Palič na Chebsku. Věž sloužila k hlídání státní hranice za minulého režimu. Právě věž se stala symbolem železné opony, která v těchto místech procházela. Opona padla, konstrukce zůstala. Ze symbolu represe vytvářím místo pro individuální regeneraci a uvolnění. Objekt je navržen jako dočasná a levná stavba do doby, než se věž ve značně zchátralém stavu zrekonstruuje a dojde k její přestavbě na památník obětem železné opony. Kvůli špatnému technickému stavu konstrukce věže je sauna navržena jako co nejlehčí. Konstrukce je z dřevěných hranolů obalených polykarbonátovou fasádou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.