Výstava ateliérových prací

Rohanský ostrov

Tetyana Boychenko, Linda Kozlová

Anotace

Studie řeší území Rohanského ostrova v Praze. V dnešní době je území z většiny nezastavěné a chátrající. Od okolí je odděleno fyzickými bariérami, ze severní strany řekou Vltavou, z jižní strany rušnou ulicí Rohanské nábřeží. Řešená lokalita má spoustu potenciálů, které mohou pomoci vytvořit na daném území velmi atraktivní prostředí. Území je rozděleno na zastavěnou a parkovou část, která je tvořena čtyřmi tematickými ostrovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta