Výstava ateliérových prací

Fun City

Martin Diviš

Anotace

Projekt, který řeší částečně problém fenoménu FUN CITY. Vytváří české Las Vegas a nastavuje mu rozumné limity.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa