Závěrečné práce

Produkt do domácnosti

Luhanová Eliška

Design, Bakalářská práce

Anotace

V bakalářské práci jsem se rozhodla zpracovávat téma prodlužovacích přívodů. Chtěla jsem k navrhování běžného přívodu přistupovat jiným způsobem. Navrhla jsem sérii prodlužovacích přívodů, které můžeme libovolně kombinovat a vytvořit tak originální produkt podle představ daného zákazníka. Produkty jsem rozdělila do dvou kategorií - dlouhé a krátké přívody. Výhodou produktu je snadná záměna délky kabelů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.