Výstava ateliérových prací

Scamnum

Pavel Kopřiva

Anotace

Vytvořil jsem městský variabilní mobiliář založený na technologii 3D tisku betonu. Jedná se o několik spojených segmentů díky distančním objektům z 3D tisku plastu. Jedná se o objekt použitelný jak do parků, tak i do městské zástavby. V mém projektu je kladen důraz hlavně na strukturu tištěného betonu a následnou variaci s jednotlivými betonovými výtisky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer