S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Scamnum

Pavel Kopřiva

Anotace

Vytvořil jsem městský variabilní mobiliář založený na technologii 3D tisku betonu. Jedná se o několik spojených segmentů díky distančním objektům z 3D tisku plastu. Jedná se o objekt použitelný jak do parků, tak i do městské zástavby. V mém projektu je kladen důraz hlavně na strukturu tištěného betonu a následnou variaci s jednotlivými betonovými výtisky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.