Ateliéry

Ateliér Fišer

Náhradní výuka v termínu od 12.3. do odvolání
(Platí pro ateliérovou výuku)

 

Forma distanční výuky:

Google disk - interaktivní dokument (Dokument Google)

složka: FISER_2020

https://drive.google.com/drive/folders/19NgWklZxaFiQMw821KEbp6lu_4xrbdu7

Studenti si založí na Google Disku složku se svým jménem. Ve složce si vytvoří interaktivní dokument (Dokument Google) se jménem projektu. Každé zadání bude mít svůj dokument. Součástí každé složky bude i podsložka obsahující dodatečnou fotodokumentaci a jiný materiál dokumentující vznik a stav projektu.

Dokument bude kontrolován každé pondělí a čtvrtek v běžných konzultačních hodinách a bude doplněn a komentován vedoucími pedagogy, asistenty popř. studenty Ph.D. Design. Komentáře musí být studentem zpracovány do následující konzultace nebo dle dohody s pedagogem. Z důvodu vysokého počtu studentů na ateliér (bakalářský, magisterský program, diplomové práce…) bychom rádi eliminovali komunikaci formou emailu či Skype na nutné minimum a pouze v nejnutnějších případech.

U interaktivního dokumentu shledáváme výhodu především v již zmíněné interakci a jednoduše kontrolovatelné genezi projektu, která je snadno sledovatelná (a díky časové ose je možné studenta v případě nízké iniciativy snadno adekvátně hodnotit). Dobře kontrolovatelná je i aktivita pedagoga a časová dotace, kterou věnuje svým studentům.

Reakci na pedagogův komentář zapracuje student přímo do dané části dokumentu výrazně barevně odlišeným písmem.

Student má povinnost uvádět u všech použitých materiálů zdroj (link, odkaz), které si má pedagog povinnost ověřit.

Přípustné budou i odkazy na externí galerie na sociálních sítích (Pinterest, Facebook…)

Dokument musí obsahovat celou prozatímní práci – projekt zdokumentovaný od začátku semestru do současnosti.

Struktura je stejná pro všechny ročníky včetně diplomových prací (u diplomových prací se počítá s podrobněji propracovanou analytickou částí).

Navržená struktura dokumentu:

  1. Titulní strana – název ateliéru, název projektu, datum založení, jméno studenta
  2. Motivace
  3. Cílová skupina- popis cílové skupiny
  4. Analytická část – obsahující rešerši řešené problematiky včetně uživatelského výzkumu (interaktivní formuláře, ankety…)
  5. Proces navrhování
  6. Scénář- scénář s modelový příkladem situace, jakým způsobem budou s produktem intereagovat uživatelé)...
  7. Návrh - fotodokumentace mapující vznik designérského návrhu, finální model
  8. Technologie - nastínění technologického řešení finálního produktu (technologie výroby, materiál, možno konzultovat s Josefem Majrychem / dílenský )
  9. Závěr
Ateliér úspěšně spolupracuje s Českým porcelánem v Dubí a Duchcově, s Ideal Standard v Teplicích a Lasselsberger v Lubné. I v zimním semestru 2019/2020 studenti vytvořili řadu produktů interiérového charakteru, různé typy 3D obkladů, svítidel, nápojových setů, mís a váz, věšák nebo reproduktor. Tradiční technologie a vstřícnost společností uchvátily některé studenty natolik, že se rozhodli ve spolupráci pokračovat ve svých bakalářských a diplomních pracích. Foto: 3D obklad, autorka Dayana Gress.
Svítící maňásci, autorka Kristýna Poláková.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková