Lidé

prof. Akad. arch. Jan Fišer

vedoucí ateliéru Fišer, přednášející v předmětu Nauka o designu II

Autorizovaný architekt České komory architektů č. 00039, samostatně praktikující architekt v oblasti architektury budov, interiérů, výstav a průmyslového designu. Vedoucí ateliéru FIŠER Ústavu designu FA ČVUT. Absolvent VŠ UMPRUM 1971, prof. Benš, prof. Smetana, prof. Josef Svoboda. Od 1971 svobod. povolání, architekt při ČFVU. Od roku 1973 pracoval v rámci autorského kolektivu - Loos, Malátek, Eisenreich, Aulický, Fišer v podniku Investis a Spojprojekt na řadě významných projektů např. Transgas, TV věže a telekomunikační budovy. Současně se věnoval volné tvorbě a interiéru. Je spoluzakladatelem AIA Asociace interiérových architektů, Obce architektů a Unie výtvarných umělců. V letech 1990 - 1996 působil jako vedoucí Ateliéru architektury a výstavnictví na VŠ UMPRUM, v letech 2005 - 2022 jako vedoucí katedry designu na FUD UJEP a od roku 2009 jako vedoucí Ateliéru Fišer - Nezpěváková Ústavu designu FA ČVUT. V roce 1991 byl habilitován na docenta, v roce 1993 jmenován profesorem. Působí v uměleckých radách FDU Plzeň a FUD UJEP. 2019 obdržel medaili FA ČVUT.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel