Lidé

prof. Akad. arch. Jan Fišer

vedoucí ateliéru Fišer, Ústav designu FA ČVUT výúčba předmětu Nauka o designu II

Autorizovaný architekt České komory architektů č. 00039, samostatně praktikující architekt v oblasti architektury budov, interiérů, výstav a průmyslového designu. Vedoucí ateliéru FIŠER Ústavu designu FA ČVUT. Absolvent VŠ UMPRUM 1971, prof. Benš, prof. Smetana, prof. Josef Svoboda. Od 1971 svobod. povolání, architekt při ČFVU. Od roku 1973 pracoval v rámci autorského kolektivu - Loos, Malátek, Eisenreich, Aulický, Fišer v podniku Investis a Spojprojekt na řadě významných projektů např. Transgas, TV věže a telekomunikační budovy. Současně se věnoval volné tvorbě a interiéru. Je spoluzakladatelem AIA Asociace interiérových architektů, Obce architektů a Unie výtvarných umělců. V letech 1990 - 1996 působil jako vedoucí Ateliéru architektury a výstavnictví na VŠ UMPRUM, v letech 2005 - 2022 jako vedoucí katedry designu na FUD UJEP a od roku 2009 jako vedoucí Ateliéru Fišer - Nezpěváková Ústavu designu FA ČVUT. V roce 1991 byl habilitován na docenta, v roce 1993 jmenován profesorem. Působí v uměleckých radách FDU Plzeň a FUD UJEP. 2019 obdržel medaili FA ČVUT.

Profil:

Tvorba v oblasti architektury budov, interiérů, výstav a průmyslového designu. Autorizovaný architekt ČKA 00039. Člen hodnotitelských a habilitačních komisí VŠ, člen oborových a uměleckých rad, viceprezident AIA ČR, člen UVU, obce architektů ČR. Pedagogická činnost, prof. VŠ, FA ČVUT, FUD UJEP

 

1965 – 1971  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér architektury a výstavnictví. Prof. A. Benš, prof. P. Smetana, prof. J. Svoboda

1971  Absolutorium VŠUP, diplomní projekt, prof. J. Svoboda

1971 – 1972  Svobodné povolání při ČFVU, architekt

1972 – 1973  Ateliér Investis Praha

1973 – 1978  Spojprojekt Praha, autorský kolektiv J. Eisenreich, J Malátek, I. Loos, V. Aulický, J. Fišer

1978 – 1990  Svobodné povolání při ČFVU, vlastní ateliér

1991  Zakládající člen ČKA, obce architektů a AIA

1991  Spolupráce s firmou Hochtief, Essen, Německo

1990 – 1996  Vedoucí Ateliéru architektury a výstavnictví, VŠUP, Praha

1991  Habilitace na docenta

1992  Habilitace na profesora

1996 – 2005  Hlavní architekt studia Archikon

2005 – 2022  FUD UJEP, Ústí nad Labem, vedoucí ateliéru katedry Design

2009  FA ČVUT, Ústav designu, vedoucí ateliéru

2011  Člen oborové rady UPD FA ČVUT

2011 Člen umělecké rady FUD UJEP

2014  Člen umělecké rady FDULS Plzeň

2015 – 2020 Člen akademie ČKA, ceny za architekturu

2017  NAU, Národní akreditační úřad, hodnotitel

-----------------------------------------------

Přehled projektů

 

1971: Diplomní projekt – státní opera Bělehrad, soutěž III. kolo

1972 – 1978: Areál Transgas – interiéry a design objektů, spolupráce s arch. J. Eisenreichem, J. Malátkem, I. Loosem, V. Aulickým

1974: Televizní vysílač Ostrava – Hošťálkovice – s V. Aulickým

1975 – 1979: Interiéry ATU Dejvice

1976 – 1980: Hradec Králové – telefonní ústředna (spolupráce s Malátkem, Loosem, Aulickým, Heroldem)

1976: Telefonní ústředna Bílá hora s V. Aulickým

1979: Centrální osvětlovadlo, zámek Bečváry

1980: Interiéry zámku Bečváry – s M. Knížákem

1980: Objekt celnice – pošta 121, Košíře, interiéry (s J. Malátkem)

1981: Centrální osvětlovadlo divadla Cheb

1982: Interiéry pošty Kbely

1983: Hotel Jalta, Václavské nám. – předzahrádka

1983 – 1984: Interiéry kavárny Slavie – s I. Loosem

1984: Kavárna Parnas, Praha

1985: Hotel Evropa, Václavské nám., venkovní sezení

1985: Interiéry hotelu AXA – Praha

1986: Interiéry hotelu Atlantik – Praha

1986: Jaderná elektrárna Temelín – informační systém – s K. Míškem

1986: Reutlingen, Německo, prodejny skla a porcelánu

1987: Vinárna Červené kolo, Praha

1987: Terasy Barrandov, interiéry – s J. Hančlem

1988: Dům elegance, Praha, s O. Zoubkem

1988: Prodejny „Minilab“, řetězec interiérů

1988: Soutěž, dostavba Staroměstské radnice, Praha, s J. Malátkem, I. Loosem, V. Aulickým

1988: Staroměstské nám. – letní restaurace

1989: Hochheim, Německo, vinárna

1989: Hotel Rosenberg, Německo

1989 – 1990: Hochtief, Essen, interiéry letištních hal, Varšava, Athény

1990: Hotel Arnika, Mariánské lázně, návrh kolonády a interiéru s arch. Paroubkem, A. Navrátilem, K. Fořtlem

1991: Interiéry generálního ředitele Investiční banky, Praha

1991: Hotel Esplanade, Praha, návrh a realizace pokojů, lobby

1992: Soutěž EXPO SEVILLA 92, IV. cena

1992: Galerie Franze Kafky, Staroměstské nám., Praha

1993: Prodejna obuvi, Václavské nám., Praha

1993: Hotel Modrá Hvězda, Třeboň – interiéry

1994: Prodejna Český granát, Nerudova, Praha 1

1994: Boutique Elizabeth, Pařížská ulice, Praha

1994: Prodejna Bytový interiér, Politických vězňů, Praha 1

1995 – 1998: Areál České pojišťovny, Spálená – Vladislavova, s ateliérem Archikon

1995: Rekonstrukce paláce Olympic, Spálená, Praha

1995: Výstavní galerie – Telč „Ve věži“.

1995: Návrh dostavby nemocnice IKEM

1996: Interiéry objektů PVT s arch. J. Hančlem

1996: Soutěž Hypobanka, nám. Republiky, III. místo, s J. Hančlem, V. Ottovou

1996: Interiéry senátu ČR, Feldovský dům, Praha 1

1997: Interiéry Komerční banky, Dubonet, Revoluční, Praha 1

1998: Novostavba administrativní budovy Pankrác, Hvězdova ul. s FA Archikon

1997: Interiéry IPB banky, Revoluční a Olšanská, Praha

1998: Rekonstrukce objektu Komerční banky, U botiče, Praha 4

1999 – 2000: Rekonstrukce domu Zlatá husa, Dlouhá, Praha 1

2000: Soutěž EXPO 2000, Hannover, Německo

2000: Galerie Zlatá husa, interiéry, Praha

2001: Vstupní prostory Národní galerie paláce Kinských + označení objektů

2002: Rekonstrukce a revitalizace objektu ČS pojišťovny, Spálená, Praha, oceněno v soutěži Nejlepší z realit 2003

2002: Soutěž a úprava prostoru, nám. před Rudolfinem, Praha

2002: Designový program Corian, návrhy a realizace, vystaveno NG Praha, Milano, Italy

2002: Návrh a realizace retailového pracoviště pro ČSOB v ČR

2003: Novostavba a rekonstrukce objektů ČS pojišťovny, Vladislavova, Praha 1

2004: Divadla Olympic a Ypsilon, Spálená, Praha, oceněno jako interier roku

2004: Interiér restaurace Černý kůň, Lucerna, Praha

2005: Hotel Archibald, novostavba, Žitná, Praha 2

2006: Úpravy interiéru letiště Ruzyně, terminál jih, Praha

2007: Salon Lafayette, Praha

2008 – 2009: Obytný komplex 650-ti bytových jednotek, Máchovna Beroun

2010 – 2011: Rezidenční čtvrť Filmařská Barrandov, Praha 5, s ateliérem Archikon

2011: Penthouse, soukromý apartmán, Praha, Dejvice

2012: Soukromý byt, Penthouse, Krocínova, Praha 1

2012: Interiéry paláce „Zdar“ v Ústí nad Labem

2012: Revitalizace interiéru vstupních prostor paláce Merkur, Praha 1

2013 – 2014: Rekonstrukce a novostavba hotelu Archibald u Karlova mostu

2015: Kavárna Vltava, Kampa, Praha 1

2015: Design Road show, výstava a prezentace designu po ČR

2016: Architektonické řešení a realizace reprezentačních prostorů nemocnice a kláštera Pod Petřínem

2017: Projekt hotelu Karlín, interiéry

2018 – 2019: Projekt pro stavební povolení hotelu Karlín

2018: Návrh nástavby objektu hotelu Archibald, Žitná, Praha 2

2020: Design osvětlovadel „Symax“ následně prezentace, výstava Mladá Boleslav, Ústí nad Labem

2020: Účast na výstavě „Nebourat“, Národní galerie, Praha, autorská dokumentace objektu Transgas

 

Pedagogická činnost:

Vedoucí Ateliéru FIŠER Ústavu designu FA ČVUT + přednášky Nauky o designu II

Vedoucí Ateliéru katedry designu FUD UJEP

člen oborové rady doktorského studia školitel PhD. FUD UJEP

člen umělecké rady FDU Plzeň

člen umělecké rady UJEP FUD

předseda hodnotitelských komisí Národní ceny za studentský design

předseda habilitačních komisí Technické univerzity Bratislava

člen habilitační komise FUD UJEP

člen zkušební autorizační komise ČKA

člen akademie Ceny za architekturu ČKA

Národní akreditační ústav ČR

hodnotitel

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel