Výstava ateliérových prací

Bydlení pro klienty s poruchou autistického spektra

Vilemína Hybnerová

Anotace

Hlavní myšlenka stavby vznikala při vytváření analýzy a podrobném seznamování se s poruchou autistického spektra jako takovou. Cílem bylo, aby se specifika osob s touto poruchou, pro něž bude stavba sloužit, zobrazila na stavbě samotné a dávala tím najevo, že slouží speciálním potřebám. Zároveň bylo dbáno na to, aby nepůsobila v maloměstském prostředí rušivě. Jednoduchost, záhadnost a snaha se schovat. Tři hlavní prvky, které se do stavby promítly. Přesně takto by objekt měl zapůsobit při pohledu člověka jdoucího po ulici, aniž by věděl, co se za jednolitým dřevěným plotem lemujícím vrstevnici odehrává.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.