Závěrečné práce

PIVOVAR V JÁCHYMOVĚ

Čechová Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh pivovaru u Štoly č. 1, v městské památkové zóně města Jáchymova. Návrh cílí na oživení lokality, navázání na místní pivovarnickou tradici a zároveň citlivé zasazení do historicky hodnotného území. Funkce pivovaru je doplněná restaurací, malým hotelem a školícím centrem pro sládky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.