Výstava ateliérových prací

Na vodě ve vodě

Bc. Eliška Nakládalová

Anotace

Lanškrounský rybník Dlouhý je přírodním místem ve městě Lanškroun, který slouží pro rekreaci. Ve svém projektu se zabývám myšlenkou hranice mezi přírodou a lidským zásahem. Kde končí a začíná? Navrhuji zde objekt na hladině vody, kde se nachází koupaliště, hotel a wellness. Celý princip budovy je založen na třech úrovních. Pod hladinou, na hladině a po střeše objektu. Všechny tři úrovně se do sebe propisují a postupně uvolňují. Cílem projektu je oproštění od konvenčního myšlení a vnímání jen toho podstatného.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr