S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Kampa

Daria Bezvorotnyaya

Anotace

Koncepce vychází z rozdělení drobných hmot na parcele dle účelu. Navrhuji tři domy s různou výškou a rozměrem, ve kterých se nachází: školka, kavárna s terasou, prostory pro výstavy, dílny a prostory pro sportovní aktivity jako jóga, dětský sport apod.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.