Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Kampa

Daria Bezvorotnyaya

Anotace

Koncepce vychází z rozdělení drobných hmot na parcele dle účelu. Navrhuji tři domy s různou výškou a rozměrem, ve kterých se nachází: školka, kavárna s terasou, prostory pro výstavy, dílny a prostory pro sportovní aktivity jako jóga, dětský sport apod.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.