Výstava ateliérových prací

Knihovny v klášterní zahradě, Albertov

Jitka Rumlová, Bc. Petr Lhoťan

Anotace

Dům - zeď. Klášterní areál leží na pomezí albertovského kampusu a Podskalí. Jako jeden z mnoha neprostupných komplexů v okolí vytváří bariéru, kterou je nemožné proniknout, a díky vysokým zdem je složité do něj nahlédnout. Neprostupnost narušujeme akupunkturní volbou prostupů ve zdech. Dáváme možnost vstoupit, ale zároveň zachovat identitu místa za zdí. Objemy situované po obvodu propojujeme ambitem, zahrada se tak stává rajským dvorem v rámci klášterní typologie přenesené na úroveň celého areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov