Výstava ateliérových prací

Přepeře č. p. 19

Štěpánka Poučová

Anotace

Cílem projektu je pozvednout úroveň komfortu bydlení v historické roubené stavbě, tak aby byly zachovány její stávající architektonické a materiálové kvality v co nejširším rozsahu. Projekt odstraňuje rušivé a nepatřičné prvky v podobě vestaveb z dob socialismu, a doplňuje prvky chybějící. Nové konstrukce jsou voleny tak, aby nepůsobily rušivě, nenarušovaly stávající konstrukce a byly v případě potřeby odstranitelné, aniž by poškodily stávající stavbu. Projekt doplňuje objekt chalupy o koupelnu a WC, tak aby odpovídaly dnešnímu standardu užívání, byly snadno udržovatelné, a vzhledově a materiálově odpovídaly duchu objektu. Účel objektu je obytný. Může sloužit jak k celoročnímu pobytu, tak sezónnímu užívání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler