S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Přepeře č. p. 19

Štěpánka Poučová

Anotace

Cílem projektu je pozvednout úroveň komfortu bydlení v historické roubené stavbě, tak aby byly zachovány její stávající architektonické a materiálové kvality v co nejširším rozsahu. Projekt odstraňuje rušivé a nepatřičné prvky v podobě vestaveb z dob socialismu, a doplňuje prvky chybějící. Nové konstrukce jsou voleny tak, aby nepůsobily rušivě, nenarušovaly stávající konstrukce a byly v případě potřeby odstranitelné, aniž by poškodily stávající stavbu. Projekt doplňuje objekt chalupy o koupelnu a WC, tak aby odpovídaly dnešnímu standardu užívání, byly snadno udržovatelné, a vzhledově a materiálově odpovídaly duchu objektu. Účel objektu je obytný. Může sloužit jak k celoročnímu pobytu, tak sezónnímu užívání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.