Výstava ateliérových prací

Nové Butovice

Lucie Křivánková

Anotace

Konceptem ateliérového projektu je doplnění stávající zástavby v okolí Nových Butovic. Srdcem návrhu a území je veřejný park, který obklopuje centrum Nových Butovic. Zlepšuje prostupnost území, propojuje Vidouli a Prokopské údolí a poskytuje příležitosti pro rekreaci a sport.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.