Výstava ateliérových prací

STUDAFE - kavárna a studovna Kladno

Eliška Binterová

Anotace

Studafe je kavárna v blízkosti kladenského nádraží, jejíž součástí je studovna a dvě konferenční místnosti k pronájmu. Kavárna se nachází na malém náměstí před nádražím, přímo naproti nádražní budově a je určena převážně pro studenty univerzitního kampusu předpokládaného na druhé straně železničních kolejí a také pro cestující, kteří musejí na nádraží nějakou dobu čekat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka