S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

STUDAFE - kavárna a studovna Kladno

Eliška Binterová

Anotace

Studafe je kavárna v blízkosti kladenského nádraží, jejíž součástí je studovna a dvě konferenční místnosti k pronájmu. Kavárna se nachází na malém náměstí před nádražím, přímo naproti nádražní budově a je určena převážně pro studenty univerzitního kampusu předpokládaného na druhé straně železničních kolejí a také pro cestující, kteří musejí na nádraží nějakou dobu čekat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.