Výstava ateliérových prací

Roz(hra)ní

Klára Baďurová

Anotace

Okolí Lipnice nad Sázavou je krajinářsky i morfologicky velmi různorodé (tvoří ho kilometry zelených lesopásů, bohatá vodní infrastruktura a mnoho zemědělských ploch). Ve svém návrhu se věnuji parcelaci místa ležícího na rozhraní města a lipnické krajiny, mezi kamenosochařským střediskem a tamější zástavbou. Svým charakterem umožňuje ideální podmínky pro další zástavbu a místo k příjemnému bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.