S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Roz(hra)ní

Klára Baďurová

Anotace

Okolí Lipnice nad Sázavou je krajinářsky i morfologicky velmi různorodé (tvoří ho kilometry zelených lesopásů, bohatá vodní infrastruktura a mnoho zemědělských ploch). Ve svém návrhu se věnuji parcelaci místa ležícího na rozhraní města a lipnické krajiny, mezi kamenosochařským střediskem a tamější zástavbou. Svým charakterem umožňuje ideální podmínky pro další zástavbu a místo k příjemnému bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.