Výstava ateliérových prací

Strážní věž - dovnitř i ven

Ing. arch. Sára Roeselová

Anotace

Návrhem je věž představující jednu z možných adaptací bývalé pohraniční strážní věže železné opony. U věže je zachována její primární funkce, tedy rozhled do krajiny. Zároveň je tvarově uzpůsobena tak, aby poskytovala možnost orientace dovnitř. Věž má tvar jasně definující způsob orientace v krajině a v rámci různorodých míst, na nichž se nacházejí dochované strážní věže v českém a slovenském pohraničí, se proto hodí na vyvýšená místa s jasným směrem rozhledu, případně pro umístění ke kraji lesa či jinému krajinnému rozhraní, k němuž by se orientovala zády.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov