Závěrečné práce

Okolí stanice metra Luka

Bc. Jakub Řídký

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá územím panelového sídliště v okolí stanice metra Luka, kde se v současné době nachází dvě obchodní centra. Projekt vychází z ideální situace, v níž se podařilo zcelit potřebné parcely a v níž je dostatek prostředků na celkové přehodnocení stávajícího stavu. Ambicí projektu je nalézt příčiny problematik místa a též způsob jejich komplexního řešení, aniž by se výsledný projekt stavěl proti povaze místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.