S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Rekultivace Zdibského Dědictví

Bohdan Berezovskyi

Anotace

Obec Zdiby se nachází severně od hlavního města Prahy a je tvořena 4 osadami: Zdiby, Veltěž, Přemyšlení a Brnky. Přesto, že je obec tvořená vícero osadami, nedají se v ní definovat lokální centra pro interakci lidí. Chybí zde identifikace s vlastním prostředím. Není zřejmé kde se nachází centrum celé obce, je-li vůbec nějaké. Administrativní centrum se dnes nachází ve Veltěži, ale není to definováno jinak než adresou obecního úřadu. Dalším velkým problémem bylo vybudování magistrály ve východní části obce v 70. letech. Tento návrh reaguje na proložení nové tramvajové trati a pracuje s historickou stopou obce, snaží se vrátit život na veřejná prostranství a propojit je.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.