Výstava ateliérových prací

Rekultivace Zdibského Dědictví

Bc. Bohdan Berezovskyi

Anotace

Obec Zdiby se nachází severně od hlavního města Prahy a je tvořena 4 osadami: Zdiby, Veltěž, Přemyšlení a Brnky. Přesto, že je obec tvořená vícero osadami, nedají se v ní definovat lokální centra pro interakci lidí. Chybí zde identifikace s vlastním prostředím. Není zřejmé kde se nachází centrum celé obce, je-li vůbec nějaké. Administrativní centrum se dnes nachází ve Veltěži, ale není to definováno jinak než adresou obecního úřadu. Dalším velkým problémem bylo vybudování magistrály ve východní části obce v 70. letech. Tento návrh reaguje na proložení nové tramvajové trati a pracuje s historickou stopou obce, snaží se vrátit život na veřejná prostranství a propojit je.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný