Závěrečné práce

Multifunkční objekt, Marina Ipswich, UK

Bc. Anna Marková

Magisterská diplomová práce

Anotace

Řešený pozemek se nachází v oblasti Ipswichského Waterfront, rychle se proměňujícího volnočasového přístavu. Překotný vývoj vygradoval v bohatou kombinaci stylů a materiálů, nových i tradičních. Cílem projektu je navázání Waterfront na St. Peter's Street, zlepšení prostupnosti oblasti vytvořením nových pěších průchodů a uvedení kombinace funkcí, které zajistí integraci společenských vrstev i rozmanitých každodenních aktivit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.