Výstava ateliérových prací

Nádraží Kladno

Alexandra Kaščaková, Zuzana Butelová

Anotace

Řešené území se nachází na jižní periferii města Kladna, v těsné blízkosti železniční stanice. Vytváří tím samotný vstup do města, které každý zná jako město uhlí. Podle předpokladů by tato železnice měla být propojena s letištěm v Praze, čímž by se posilnila role Kladna. V současnosti je okolí nádraží poznamenáno průmyslem a neřízenou zástavbou obchodních budov. Proto přicházíme s návrhem o možné doplnění a revitalizaci nejbližšího území nádražní stanice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka