S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Nádraží Kladno

Alexandra Kaščaková, Zuzana Butelová

Anotace

Řešené území se nachází na jižní periferii města Kladna, v těsné blízkosti železniční stanice. Vytváří tím samotný vstup do města, které každý zná jako město uhlí. Podle předpokladů by tato železnice měla být propojena s letištěm v Praze, čímž by se posilnila role Kladna. V současnosti je okolí nádraží poznamenáno průmyslem a neřízenou zástavbou obchodních budov. Proto přicházíme s návrhem o možné doplnění a revitalizaci nejbližšího území nádražní stanice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.