Výstava ateliérových prací

Lesopark Houšťka ve Staré Boleslavi - přestavba historického sportovního areálu

Martina Seková

Anotace

Projekt je zaměřen na sportovní areál v lesoparku Houšťka, kde vytváří ucelený a užitný komplex dvou budov pro sportovní využití, ubytování a regeneraci, čímž nahrazuje soustavu současných nesourodých staveb kompaktním prostorem. Stavba navazuje na již existující ovál a vytváří možnost zimního tréninku v areálu i pohodlného ubytování a relaxaci pro různé sportovce a sportovkyně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha