Závěrečné práce

Tvorba pro děti

Ptáčková Markéta

Design, Bakalářská práce

Anotace

Cílem projektu bylo vytvořit objekt pro děti, který bude sloužit nejen k samotnému hraní, ale taky ke komunikaci mezi skupinou. Kladla jsem si za cíl vytvořit prostředí, které děti bude inspirovat k rozhovoru s ostatními. V teoretické části se věnuji výzkumu jednotlivých rysů, jakým způsobem společná hra vzniká. Následně vyvozuji některá specifika a rozvíjím je do produktu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.