S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Přátelské sousedství na Palmovce

Inês Maria Vasconcelos Moreira

Anotace

Mezi Libní a Karlínem existuje obrovský nedostatek, který přispívá ke špatné kvalitě těchto míst pro děti. Mou vizí je poskytnout velký prázdný prostor mezi Palmovkou, řekou a novým vývojem pro Karlín s novým sousedstvím, navrženým pro kvalitní život nejen pro děti, ale i pro dospělé. Cílem je spojit vše vytvořením dobré struktury veřejného prostoru s řadou nových, kde se lidé mohou bavit, relaxovat a cítit se bezpečně. Jedná se o vytváření kvality života ve veřejném prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.