Výstava ateliérových prací

Přátelské sousedství na Palmovce

Inês Maria Vasconcelos Moreira

Anotace

Mezi Libní a Karlínem existuje obrovský nedostatek, který přispívá ke špatné kvalitě těchto míst pro děti. Mou vizí je poskytnout velký prázdný prostor mezi Palmovkou, řekou a novým vývojem pro Karlín s novým sousedstvím, navrženým pro kvalitní život nejen pro děti, ale i pro dospělé. Cílem je spojit vše vytvořením dobré struktury veřejného prostoru s řadou nových, kde se lidé mohou bavit, relaxovat a cítit se bezpečně. Jedná se o vytváření kvality života ve veřejném prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson IV