Diplomové práce

Hotel Národní třída / Mikulandská ulice

Bc. Ondřej Starý

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Studie hotelu o 100 az 150 lůžkách, s bazénem a střešní restaurací.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.