Výstava ateliérových prací

Polyfunkční Městský Blok

Luci Valčišová

Anotace

Zadáním byl jeden ze tři polyfunkčních městských bloků v navrhované zahradní čtvrti v Modřanech. Objekt je členěn na tři hlavní využití - komerce / administrativa / bydlení. Záměrem bylo vytvořit pro každou tuto složku kvalitní jak venkovní tak vnitřní prostor, který se nebude vzájemně rušit. Bydlení jako kombinace města a přírody klade důraz právě na venkovní pobytovou plochu formou lodžií, teras, vnitřního dvora, který poskytuje nájemníkům pocit soukromí avšak neokupuje veřejný prostor. Ten je soustředěn po obvodu tak aby plynule navazoval na komerční parter. V neposlední řadě administrativní openspace, kde je také důležité nezapomínat na dostatečně dimenzování venkovních ploch, které jsem začlenila v rámci každého podlaží a využila střechu jako rekreační patro.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer