Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Regulační plán - Stará Boleslav - ulice Boleslavská

Ivan Kašík

Anotace

Návrh regulačního plánu vytváří podmínky pro přestavbu území, které je blízko historického jádra města Staré Boleslavi, s cílem zlepšení kvality sídelní struktury a kvality života ve městě. Zadání projektu má za cíl ukázat způsob změny současné struktury (přestavby v území) pro budoucí potřeby města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.