Závěrečné práce

Písek – Pod hradbami

Bc. Michaela Plucarová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je nové řešení lokality Pod hradbami v Písku v souvislosti se záměrem vymístit odsud areál koupaliště s krytým bazénem. Projekt se věnuje revitalizaci významné části města ve vazbě na řeku Otavu a na zelený hradební okruh. Řešení je zaměřeno na kvalitu veřejných prostranství a nové zástavby s respektem k historické struktuře a vedutě města. Návrh ověřuje možnost umístění domu s pečovatelskou službou, který je řešen jako standardní bytové domy spolu s dalšími službami a základním servisem pro obyvatele.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.