S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum pro seniory Bělčice

Jiří Pešťák

Anotace

Bělčice jsou malé město v Jihočeském kraji přibližně v půli trasy Blatná – Březnice. Zadáním bylo navrhnout komunitní centrum pro seniory na pozemku hraničícím s náměstím. Zvolil jsem poměrně netradiční řešení bez zjevné návaznosti na původní či okolní zástavbu. Navržený objekt je tvořen celistvou hmotou, která se přizpůsobuje mírnému svahu parcely. Komunikace s okolím je zajištěna hlavním vstupem z náměstí a bočním průjezdem. Obecně je objekt rozdělen na dvě části - severní je vyhrazena pro veřejné prostory a denní stacionář, jižní část budovy tvoří obytná sekce. Ve svahu je navržena zahrada rekreačního i zemědělského charakteru. Jedním z hlavních motivů návrhu je práce se šikmými střechami, jakožto charakteristickým prvkem jinak poměrně těžko uchopitelné venkovské architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.