S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

3D tisk z materiálu beton a pet

Marek Janoušek

Anotace

Budova veřejných toalet do prostředí parku, bezdotykový otvírač dveří 0 TOUCH. Za svůj hlavní projekt jsem si zvolil návrh budovy veřejných toalet do prostředí parku, s využitím technologie betonového 3D tisku. Moje druhá práce je návrh ručního bezdotykového otvírače dveří, vyrobeného z recyklovaného PET filamentu, který je reakcí na současnou koronavirovou situaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.