Výstava ateliérových prací

Požičovňa bicyklov & ubytovňa

Katarína Barbora Tomášiková

Anotace

Maškova chalupa sa nachádza v obci Příšovice blízko Turnova. V tomto projekte som sa zamerala na tradičný statok doplnený o novú budovu. Nápadom bolo vytvoriť požičovňu bicyklov a ubytovanie pre cyklistov. Starý statok je rozdelený na súkromnú a verejnú časť, v ktorej je ubytovanie pre turistov. Nová budova slúži napol ako toaleta a sprchy pre hostí, napol ako požičovňa s dielňou na opravy. Všetky bicykle sú uložené v stodole na severnej časti pozemku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler