Výstava ateliérových prací

Rákosník

Jan Kříž

Anotace

Navrhované místo se nachází na Vysočině v katastru obce Lipnice nad Sázavou. Lipnice nad Sázavou, coby malinké město, se rozléhá na lipnickém trojvrší. Prostřednímu a zároveň nejnižšímu vrcholu dominuje hrad ze 14.století. K řešení jsem si vybral území na jihozápadě katastru obce. Zde se rozléhá rybník Kamenná trouba a stejnojmenná přírodní rezervace. Součástí rezervace je rybník a vřesoviště v nivě Pstružného potoka. Hlavním cílem je obnova zaniklých cest, zlepšení prostupnosti krajiny, zpřístupnění části rezervace a možnost ke klidnému pozorování ptáků, kterých na území rezervace napočítáme přes 90 druhů. Tím vznikla trasa lemující hranice rezervace a krátký vstup do rezervace k ptačí pozorovatelně. Tím se nenásilně otevře návštěvníkům a pozorovatelům část rezervace a krásné krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.