S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Rákosník

Jan Kříž

Anotace

Navrhované místo se nachází na Vysočině v katastru obce Lipnice nad Sázavou. Lipnice nad Sázavou, coby malinké město, se rozléhá na lipnickém trojvrší. Prostřednímu a zároveň nejnižšímu vrcholu dominuje hrad ze 14.století. K řešení jsem si vybral území na jihozápadě katastru obce. Zde se rozléhá rybník Kamenná trouba a stejnojmenná přírodní rezervace. Součástí rezervace je rybník a vřesoviště v nivě Pstružného potoka. Hlavním cílem je obnova zaniklých cest, zlepšení prostupnosti krajiny, zpřístupnění části rezervace a možnost ke klidnému pozorování ptáků, kterých na území rezervace napočítáme přes 90 druhů. Tím vznikla trasa lemující hranice rezervace a krátký vstup do rezervace k ptačí pozorovatelně. Tím se nenásilně otevře návštěvníkům a pozorovatelům část rezervace a krásné krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.