S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Ateliér Brána

Pavel Lakomý

Anotace

Rušná ulice, kudy si auta zkracují cestu z Břevnova na Dědinu, a starý ovocný sad s přírodním koupalištěm. Dvě odlišná místa... Mezi nimi stojí ateliér Brána. Jeho srdcem je nádvoří. Je vyvýšené a obehnané zdí, aby se co nejvíce oddělilo od komunikace a návštěvníky chránilo před okolním světem. Ze dvora se vstupuje do objektů a lze jím také projít rovnou do sadu. Galerie a ateliér se nachází ve vyšší dvoupodlažní hmotě. Můžou se zde pořádat výstavy a workshopy pro veřejnost. V přízemní hmotě je ubytování pro 3 rezidenty a společenská místnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.