Výstava ateliérových prací

Spojte se s přírodou skrze hru

Beyza Uzun

Anotace

Projekt se nachází v Libni, jde to ostrov pro děti, který je nezávislý na poloostrově. Základní filozofie projektu je, že je navržen pro děti všech věkových skupin, pohlaví, kultur a schopností. Děti se mohou učit od přírody prostřednictvím hry, což jim umožňuje přijímat rozhodnutí, podstupovat rizika, rozvíjet odolnost, bavit se a také se učit, jak se starat o rostliny a být jimi fascinováni. Zásady udržitelnosti jsou zakotveny v tom, že ostrov má vlastní pole plodin. Tyto zóny jsou vzájemně propojeny, aby se činnosti a ekologické aspekty ostrova mohly vzájemně podporovat. Ostrov povzbuzuje děti a lidi všech věkových kategorií, aby se hrou spojili s přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson IV