Výstava ateliérových prací

Koncepční územní plán pro Rybníčky, Praha 10

Kameliya Staneva

Anotace

Na okraji města jsou lidé více závislí na svých autech kvůli rozložení struktury městské struktury. To způsobuje dopravní zácpy, znečištění životního prostředí a zdravotní problémy těm, kteří řídí, a také těm, kteří jsou pasivně vystaveni kontaminaci vzduchu a špatné infrastruktuře díky designu zaměřeného na auto. Za tímto účelem se tento projekt zabývá současným stavem objektu Rybníčky - sousedstvím v příměstské oblasti, a nabízí pro ni aktualizovaný plán. Centrálním bodem sousedství je stanice metra Skalka, která je zde považována za hlavní vstupní/výstupní bod do/z okolí, kde lze přestupovat z jednoho druhy dopravy ve prospěch pohybu bez využití aut.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten