Výstava ateliérových prací

KV | Dům na nábřeží

Bc. Vitudanish Dara

Anotace

Dům na nábřeží je budova v Karlových Varech na nábřeží Ohře. Stavba vzniká v souladu s urbanistickým návrhem Rybáře, místní částí Karlových Varů. Návrh reaguje na chybějící propojení centra města s nábřežím a lokální možnosti přístupu k řece. Cílem práce bylo vytvořit přívětivý, funkční, živý a pobytový společný prostor města, který je základem každodenní kvality života každého zdravého a vitálního sídla.

Video č. 1
Video č. 2

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán