S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Klárovská tržnica

Zuzana Jurova

Anotace

Diplomová práce se zaobírá návrhem nové městské tržnice pro Prahu na spodním pozemku Klárova při Vltavě. Návrh tržnice klade důraz na správní konstrukci a vytvoření kvalitního veřejného prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.